BITUM Norge AS

Multigum​

Et revolusjonerende taksystem med 10 års garanti.

Produktbeskrivelse

Multigum er et profesjonelt kombinert polymerbasert forseglings- og beleggsystem som når den tørker, blir til et motstandsdyktig taksystem med lang holdbarhet.

Den store fleksibiliteten, kombinert med dens holdbarhet overfor sprekkdannelser, gir produktet svært høy holdbarhet overfor selv veldig store sprekker samt store bevegelser i konstruksjonen.

Multigum er et pastamateriale som er raskt og effektivt å påføre med sprøyte, rull eller kost.

Multigum er et vannbasert, bruker- og miljøvennlig produkt.

Multigum er et ikke-brennbart produkt.

Multigum er på visse markeder godkjent til bruk i. fbm. drikkevann.​

Bruk

Multigum brukes som takbelegg følgende underlag: Betong, gammel takpapp, galvaniserte og lakkerte stålplater, asbestplater mm.

Multigum kan også brukes som maling på yttervegger, og det kan ha store fordeler på grunn av den høye fleksibiliteten og styrken overfor sprekker i fasaden.

Multigum er godkjent for bruk som overflatebehandling i drikkevannstanker.

​Tekniske spesifikasjoner

Farger:

Blå/hvit/mellomgrå

Spesifikk vekt:

1,35 g/ml

Viskositet:

50,000 cps.

Elastisitet:

350 %

Fleksibilitet kald:

- 30 C

Akselerert værbestandighet mot UV (2000 timer):

Meget God

Bruddstyrke i henhold til I.S.I.-standard nr. 4518:

500 ganger utstrekninger av 1 mm., samt 6 000 utstrekninger av 3 mm.

Tykkelse på Multigum– 2mm.

Ingen brudd

Preparering

Preparering av overflaten:

Før påføring av Multigum må overflaten prepareres, og avhengig av overflatetypen gjøres dette som følger:

Ny betong:

Påføringen må gjøres på en ren og tørr overflate som er avherdet i minimum 30 dager før påføring.

Fjern alle løse partikler. Sprøyt 150-250 g/m2 Multigum Primer MS på betongen.

Tørketid: 20-40 min.

Tak med takpapp:

Fjern alle løse tilslag, rens taket grundig for slam og andre urenheter, vent til taket er helt tørt. Sprøyt 300 g/m2 Multigum Primer MS på takpappen til tilslaget er helt dekket.

Tørketid: 1-2 timer.

Tak med metallplater: (malte eller galvaniserte)

Fjern alle avleiringer og løse partikler. Påfør polyuretan-fugemasse på alle plateskjøter, samt over alle skruer. Sprøyt 200 g/m2 Multigum Primer MS-1 på metallplatene.

Tørketid: 1-2 timer.

Tak med asbestplater:

Fjern alle avleiringer og løse partikler. Rens taket grundig med vann for å fjerne søle og algedannelser, vent til taket er helt tørt. Påfør polyuretan fugemasse ved alle plateskjøter, samt over alle skruer.

Sprøyt Blå Multigum fortynnet med 50 % vann i en mengde av 300 g/m2 på asbestplatene.

Tørketid: 1-2 timer.

Tak dekket med bitumen:

Fjern alle avleiringer og løse partikler, rens taket grundig for søle med vann, vent til taket er helt tørt. Fordypninger på mer enn 8 mm. må fylles med sementbasert mørtel som er tilsatt en akrylbasert lateks.

Sprøyt Multigum Primer MS i en mengde av 150-200 g/m2 på taket

Tørketid: 30-60 min.

Multigum må ikke brukes på bitumen nyere enn 12 måneder, eller på myk bitumen.

Tak dekket med gammelt akrylprodukt:

Fjern alle løse partikler, rens taket grundig for søle og andre urenheter, vent til taket er helt tørt. Fordypninger større enn 8 mm. må fylles med sementbasert mørtel som er tilsatt en akrylbasert lateks.

Sprøyt Multigum Primer MS i en mengde av 150-200g/m2 på taket.

Tørketid: 20-40 min.

Skjøter:

Fjern alle urenheter, påfør Multigum oppå den foreskrevne primeren i hjørner og skjøter mellom loddrette og vannrette flater, takrenner, rørgjennomføringer, samt over sprekker i takbelegget, dette sprøytes på i 20 cm brede strimler.

​Utførelse

Etter at Multigum "strimlene" over sprekker og hjørner er tørre, påføres det første laget med blå Multigum med sprøyte eller rull på hele takflaten. Det må også påføres Multigum min 20 cm opp på evt. loddrette flater eller 10 cm over eksisterende takbelegg. Dette påføres i en mengde av 1-1,25 kg/m2.

Tørketid 4-6 timer.

Siste lag hvit/mellomgrå Multigum påføres i en mengde av 1-1,25 kg/m2, etter at det første laget er tørt.

Den totale mengden med Multigum utgjør 2-2,5 kg/m2 (2,5 kg/m2 ved store arealer).

Hvis påføringsmetoden er med rull, må dette gjøres med kryssrulling mellom hvert lag.

Tørketid

4-6 timer (ved 25 C og 50 % R.H.)

Total tørketid: 14 dager

Kan utsettes for regn etter 24 timers tørketid.​

Emballasje

22 kg spann.​

Oppbevaring

Oppbevares ved høyere temperaturer enn 3 C, oppbevares i skygge, vekk fra direkte sollys.

Viktig!

  • Må ikke svelges, vask hender med vann og såpe umiddelbart etter bruk

  • Må ikke påføres ved temperaturer lavere enn 5 C og ikke ved høyere enn 35 C.

  • Multigum må ikke fortynnes (unntatt ved bruk som blå primer).

  • Bassengtest kan utføres etter 14 dager.

  • Multigum må ikke påføres i lag tykkelser på mer enn 1,25 kg/m2 (bortsett fra Multigum strimler).

  • Ved veldig lave temperaturer må det første laget med Multigum (blått) tørke i 12 timer før det siste laget Multigum (mellomgrått/hvitt) påføres.

Adresse​

BITUM Norge AS

Myrveien 4

1640 Råde

Kontaktinfo

Tlf.: +45 2710 0918

E-mail: jm@bitum.dk

ORG. Nr.: 917644896

Om oss

BITUM Norge AS er ledende leverandør av produkter og løsninger til beskyttelse av bygninger og konstruksjoner. Vi leverer løsninger i hele Norden.