BITUM Norge AS

​FLEXIGUM - typegodkjent av danske Vejdirektoratet

FLEXIGUM sprøytemembran

​Tokomponent elastomer forseglingsmateriale til påføring med sprøyte. FLEXIGUM brukes til fuktisolering og vanntetting i ordinære bygg, kellervegger, parkeringsdekk, broer o.l.

Produktbeskrivelse

FLEXIGUM er et tokomponent elastomer forseglingsmateriale av høyeste kvalitet til påføring med sprøyte.

FLEXIGUM er basert på en spesiell bitumen-emulsjon, tilsatt en konsentrasjon av polymerlateks av høy kvalitet. Polymerlateksen gjør at FLEXIGUM får ekstra stor elastisitet og kan derfor brukes ved svært store temperatursvingninger.

FLEXIGUM er:

  • typegodkjent som tynn isolasjon av Vejdirektoratet i Danmark.
  • godkjent til bruk som radonsperre.
  • drikkevannsgodkjent på visse markeder.

Bruk

​FLEXIGUM brukes som membran på broer, veier, kellervegger m.v.

FLEXIGUM brukes som radonbeskyttelse på fundamenter og som radonsperre. (detaljer kan rekvireres).

​Tekniske spesifikasjoner

​Vekt (g/cm2):

​1.02

Bruddstyrke:

0.08

Bruddforlengelse:

 > 1600 %

Resistent over for vanntrykk – 4 mm membran ved atmosfærisk trykk, 48 timer:

Vandtæt

Varme opptil:

100 °C

Fleksibilitet i kalde omgivelser ned til:

- 20 °C

Utførelse

Forberedelse av overflaten

Før påføring må overflaten være fri for enhver form for skitt, støv, fett og løse partikler. Smale og dype hull eller avskallede områder må fylles med betong tilsatt en polymeranriket sementblanding.

Påføring

FLEXIGUM må blandes grundig i beholderen før bruk. Sprøytingen må påbegynnes umiddelbart etter klargjøring av maskinen og omrøring av beholderen.

Påføringen av FLEXIGUM er rask og effektiv. Sprøytingen foregår gjennom to dyser. Den ene dysen sprøyter FLEXIGUM, og den andre dysen sprøyter en vannoppløsning med et koagulerende stoff. De to komponentene blandes i luften før de treffer emnet. Koaguleringen av FLEXIGUM skjer øyeblikkelig i møte med koaguleringsløsningen, og det resulterer i en fast og solid elastomert bitumenmembran, hvor rent vann skilles ut omgående. Hvis det ønskes et tykkere lag med FLEXIGUM (4-6mm), sprøytes det kontinuerlig til laget får den ønskede tykkelsen.

Påføring av FLEXIGUM-membranen må utføres ved lufttemperaturer på over 5 °C. I spesielle tilfeller kan påføring utføres ved lavere temperaturer.

Den normale tykkelsen på membranen ved utførsel på jordtrykksvegger er som følger:

2 mm: Ved jordfukt og kortvarig vanntryk <3 mvs

4 mm: < 5 meters dybde (mvs)

5 mm: 5 - 7 meters dybde (mvs)

6 mm: 7 - 10 meters dybde (mvs)

Kontakt leverandør for utregning av korrekt lagtykkelse.

Dekklag

Dekklag på 1 mm tørr membran krever 1,75 kg/m2 flytende FLEXIGUM.

Tørketid

Tørketider er avhengig av årstid og værsituasjon. Forventet tørketid:

  • 3-5 dage for kjellervegger
  • 5 dage for kjellergulv og membraner på vannrette betongoverflater
  • I kalde perioder må tørketidene forlenges med 1-2 dager.​

Emballasje

1.000 kg palletank, 200 kg. fat.


Rengjøring

Sprøytemaskinen må rengjøres i terpentin umiddelbart etter bruk.

​Viktig!

FLEXIGUM må ikke oppbevares ved temperaturer under 5 °C

FLEXIGUM må ikke svelges. Vask hender med vann og såpe umiddelbart etter bruk.

Produktinformation​ (download som pdf)

Adresse​

BITUM Norge AS

Myrveien 4

1640 Råde

Kontaktinfo

Tlf.: +45 2710 0918

E-mail: jm@bitum.dk

ORG. Nr.: 917644896

Om oss

BITUM Norge AS er ledende leverandør av produkter og løsninger til beskyttelse av bygninger og konstruksjoner. Vi leverer løsninger i hele Norden.