BITUM Norge AS

Multigum primer MS​

Produktbeskrivelse

Multigum Primer MS er et polymer løsemiddelbasert produkt som påføres kaldt.

Bruk

Multigum Primer MS brukes som primer før påføring av Multigum på:

  1. Glatte og kompakte betongoverflater

  2. Dårlige betongoverflater

  3. Gamle akrylbaserte malinger

Forbruk

200 g/m2​

​Tørketid

20-40 minutter, avhengig av værforhold.

​Emballasje

15 kg. spann

​Viktig!

  • Multigum Primer MS er brennbart og det må utvises forsiktighet ved påføring i nærhet av åpen ild.

  • Ved bruk i lukkede rom er det viktig at rommet er godt ventilert.

  • Vask hender med vann og såpe etter bruk.

Adresse​

BITUM Norge AS

Myrveien 4

1640 Råde

Kontaktinfo

Tlf.: +45 2710 0918

E-mail: jm@bitum.dk

ORG. Nr.: 917644896

Om oss

BITUM Norge AS er ledende leverandør av produkter og løsninger til beskyttelse av bygninger og konstruksjoner. Vi leverer løsninger i hele Norden.