BITUM Norge AS

FLEXIGUM HP sprøytebromembran til broer, parkeringsdekk og lignende.

FLEXIGUM HP sprøytemembran

Tokomponent elastomer forseglingsmateriale til påføring med sprøyte. FLEXIGUM HP er utviklet til fuktisolering under asfalt på broer, parkeringsdekk o.l.

Produktbeskrivelse

FLEXIGUM HP er et tokomponent elastomer forseglingsmateriale av høyeste kvalitet, til påføring med sprøyte.


FLEXIGUM HP er basert på en spesiell bitumen-emulsjon, tilsatt en konsentrasjon av polymerlateks av høy kvalitet. Polymerlateksen gjør at FLEXIGUM HP får ekstra stor elastisitet og kan derfor brukes ved svært store temperatursvingninger.

Bruk

FLEXIGUM HP brukes som fuktisoleringsmembran under asfaltbelegg på broer (tung trafikk), parkeringsdekk o. lign. FLEXIGUM HP kan legges med opptil 800 m2 ferdig membran per dag, er uten skjøter og gjør epoxyprimer og klemskinner mv. overflødig

Tekniske spesifikasjoner

​Vekt (g/cm2):

​1.02

​Bruddstyrke (mpa):

> 0.60

Bruddforlengelse:

 3000 %

Tilbaketrekningsevne ved 500 % forlengelse

> 90 %​

Motstandsdyktig overfor vanntrykk.

3 mm membran ved atmosfærisk trykk, 48 timer:

Vanntett​

Varmebestandighet:

​160 °C

Mykningspunkt

​160 °C

​Fleksibilitet i kalde omgivelser ned til:

3 mm membran over 10 mm dorn

4 mm membran over 10 mm dorn

​- 30 °C

- 25 °C

Utførelse

Forberedelse av overflate

Før påføring må overflaten være fri for enhver form for skitt, støv, fett og løse partikler. Smale og dype hull eller avskallede områder må fylles med betong tilsatt en polymeranriket sementblanding. (evt. sliping av betongoverflaten med betongsliper, for å fjerne enhver form for skarpe utspring).

Påføring

FLEXIGUM HP må blandes grundig i beholderen før bruk. Sprøytingen må påbegynnes umiddelbart etter klargjøring av maskinen og omrøring av beholderen.

Påføringen av FLEXIGUM HP er rask og effektiv. Sprøytingen foregår gjennom to dyser. Den ene dysen sprøyter FLEXIGUM HP, og den andre dysen sprøyter en vannoppløsning med et koagulerende stoff. De to materialene blandes i luften før de treffer emnet. Koaguleringen av FLEXIGUM HP skjer øyeblikkelig i møte med koaguleringsløsningen. Dette resulterer i en fast og solid elastomert bitumenmembran, hvor rent vann skilles ut omgående. Hvis det ønskes et tykkere lag med FLEXIGUM HP (3-6 mm), sprøytes det kontinuerlig til laget får den ønskede tykkelsen.

Påføring av FLEXIGUM HP-membranen må utføres ved lufttemperaturer på over 5 °C. I spesielle tilfeller kan påføring utføres ved lavere temperaturer.

Metode på betong brodekke, under evt. dreneringslag av asfalt.

 1. Priming med FLEXIGUM HP uten koagulant, i en mengde av 300 g/m2, på hele betongoverflaten. Tørketid 20-40 minutter.
 2. Påføring av FLEXIGUM HP, med koagulant, i en mengde av 7 kg/m2 på hele membranoverflaten. Tørketid 3-5 dager (væravhengig).
 3. Priming med FLEXIGUM HP (uten koagulant) i en mengde på 300 g/m2 over den tørre membranen. Tørketid 20-40 minutter. Deretter legges det ut forsterket geotekstil 150 g/m2 beregnet for varmt asfaltarbeid.
 4. Sprøyt bitumenemulsjonen over geotekstilen før asfaltutleggingen påbegynnes.​

Påføring under asfaltbelegg på veier.

 1. Utlegging av geotekstil, 150 g/m2 over det komprimerte leire-/jord-/sandlaget, med 10 cm overlapp.

 2. Påføring av FLEXIGUM HP uten koagulant, i en mengde av 600 g/m2 i 10 cm bredde langs kanten. Tørketid 20-30 minutter.

 3. Utlegging av andre lag med 10 cm overlapp på den påsprøytede FLEXIGUM HP, slik at overlappet er klistret sammen.

 4. Påføring av FLEXIGUM HP-membran i en tykkelse av 3 mm over den utlagte geotekstilen. Tørketid 3-5 dager (væravhengig).

 5. Utlegging av geotekstil 150 g/m2 over hele membranen, med forskjøvede skjøter i forhold til første lag geotekstil (50 cm).

 6. Utlegging av dreneringsasfalt eller 5 cm. sandlag.

 7. Utlegging av veibelegg (bærelag 1 og 2, samt slitelag).

Dekklag

Dekklag på 1 mm tørr membran krever 1,75 kg/m2 flytende FLEXIGUM HP.

Tørketid

3-5 dager som membran på vannrette betongoverflater (væravhengig).

I kalde perioder må tørketidene forlenges med 1-2 dager.

Emballasje

1.000 kg palletank


Rengjøring

Sprøytemaskinen må rengjøres i terpentin umiddelbart etter bruk.

​Viktig!

​FLEXIGUM HP må ikke oppbevares ved temperaturer under 5 °C.

FLEXIGUM HP må ikke påføres ved temperaturer under 5 °C.

FLEXIGUM HP må ikke svelges. Vask hender med vann og såpe umiddelbart etter bruk.​

Produktinformation​ (download som pdf)

Adresse​

BITUM Norge AS

Myrveien 4

1640 Råde

Kontaktinfo

Tlf.: +45 2710 0918

E-mail: jm@bitum.dk

ORG. Nr.: 917644896

Om oss

BITUM Norge AS er ledende leverandør av produkter og løsninger til beskyttelse av bygninger og konstruksjoner. Vi leverer løsninger i hele Norden.