BITUM Norge AS

​Historikk

1948

BITUM kjemikaliefabrikk ble etablert i 1948 i Haifa Bay av en kjemiingeniør som allerede hadde etablert adskillige andre gummi- og bitumenfabrikker i Israel.

I de første årene konsentrerte BITUM seg om å utvikle og produsere bitumenprodukter til forseglings- og membranoppgaver til store prosjekter i Israel som f.eks. ”Nasjonal Water Carrier” som leder vann fra nord til sør i Israel.

1961

BITUM gjorde en forretningsmessig dreining i 1961. Israels største oljeselskap ”DELEK Ltd.”, kjøpte opp 60 % av aksjekapitalen, og overtok dermed styringen i BITUM. BITUM´s navn ble samtidig endret til ” BITUM Petrochemical Industries Ltd.”.

1985

I 1985 åpnet BITUM sin første Bitumen emulsjonsfabrikk, og det gjorde det mulig for virksomheten å levere produkter til veibelegg, fortsett som en meget betydningsfull leverandør.

I de etterfølgende årene fokuserte BITUM på å forske på og utvikle forseglings- og membranprodukter for kald påføring. I dag er Bitum blant de ledende virksomhetene i verden innen disse områdene.

I de senere år har BITUM også utviklet isoleringsmateriale samt materialer for lydisolering. Disse produktene er utviklet og fremstilt ved å ta i bruk helt ny teknologi og samtidig bruke råmaterialer som ikke er skadelig for miljøet.

I forbindelse med BITUMs store suksess i Israel, begynte virksomheten å eksportere sine avanserte produkter til mange forskjellige land rundt om i verden.​

​2006

Bitum startet en dansk avdeling i 2006 under navnet Bitum Danmark A/S, dette er starten på markedsføring og salg av bitums eminente produkter i Skandinavia.


​2007

​For å få best mulige referanse på det danske markedet, iverksetter BITUM Danmark A/S tester hos det danske Vejdirektoratet av sprøytemembranen Flexigum som typegodkjent tynn isolering av betongbygg.

​2008

​Lansering av smøremembranen Flexigum Paste i enkomponent-versjon. Denne membran testes også hos Vejdirektoratet.

​2009

Flexigum HP bromembran testes hos Vejdirektoratet som type IV membran mellom bro og asfalt.

​2010

​Flexigum typegodkjennes hos Veidirektoratet, og brukes deretter generelt i bygg hvor det henvises til Vejdirektoratets regler for betong. I 2010 sprøytes det 11 broer og en rekke andre beslektede bygg.

Flexigum testes av Dansk Teknologisk Institut for godkjennelse som innvendig membran i drikkevannstanker.

Adresse​

BITUM Norge AS

Myrveien 4

1640 Råde

Kontaktinfo

Tlf.: +45 2710 0918

E-mail: jm@bitum.dk

ORG. Nr.: 917644896

Om oss

BITUM Norge AS er ledende leverandør av produkter og løsninger til beskyttelse av bygninger og konstruksjoner. Vi leverer løsninger i hele Norden.